top of page

מתחילות לאחר החגים

|

Location is TBD

קבוצת המשך

סיימת תהליך? מוזמנת לקבוצת ליווי להטמעה ויישום הידע. בקבוצה נתחזק הישגים ויכולות, נמשיך לתרגל את שריר המודעות ונתמוך בתהליך השינוי שהחל בקבוצת הבסיס או באימון הפרטני.

קבוצת המשך
קבוצת המשך

זמן ומקום

מתחילות לאחר החגים

Location is TBD

פרטים נוספים

יתרונות של התהליך הקבוצתי:

מעגל תמיכה ושייכות

הטמעת הנושאים שעסקנו בהם

סיוע בתחזוק השינויים שאימצת לעצמך

מפגש עם עצמך ועם אחרים בעת ובעונה אחת

התנסות בביטוי עצמי אותנטי בקבוצה

התנסות בשינוי בתוך המרחב הקבוצתי המכיל

יצירת קשרים חברתיים חדשים בעלי ערך ומשמעות

עלות כספית נמוכה יותר ממפגש פרטני

פרטים נוספים ב"מה אני עושה"

יאללה, לשתף

bottom of page